4 พืชหัว กระเทียม-หอมแดง-หอมหัวใหญ่-มันฝรั่ง ปีนี้ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกชนิด ขณะนี้ออกตลาดแล้วจนถึงเมษายนนี้อ่านเพิ่มเติม > ศกอ. สุราษฎร์ธานี เลี้ยงโคขุน สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้อ่านเพิ่มเติม > เกษตรฯ โชว์ ปี 64 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรทั่วโลก 1.3 ล้านล้านบาท เติบโต 17% เชื่อมั่น ปี 65 การส่งออกสินค้าเกษตรไทยยังสดใสในตลาดโลกอ่านเพิ่มเติม > โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาพื้นที่รกร้างค่ายนเรศวร สร้างรายได้ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯอ่านเพิ่มเติม > นครพนม แหล่งผลิต ลิ้นจี่อันดับ 1 ภาคอีสาน โชว์สายพันธุ์ นพ.1 สินค้า GI เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ รุกขยายตลาดทุกช่องทางอ่านเพิ่มเติม > ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สศก.อ่านเพิ่มเติม >
ทดสอบ

หลักสูตรการเรียน

Course of Study
การใช้โปรแกรม Canva สำหรับนำเสนอผลงาน
ประเภทหลักสูตร : วิชาการการประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเภทหลักสูตร : วิชาการการประเมินผล
Python for Beginners
ประเภทหลักสูตร : คอมพิวเตอร์

วิดีโอแนะนำ

Recommended
ดูทั้งหมด
สลก.สื่อสาร
หมวดหมู่ :