ข่าวสาร OAE

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สศก.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศสส. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศสส. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร